หมวดหมู่: กิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสาธิต สิงห์ชัย สาธารณสุขอำเภอลำดวน และคณะเจ้าหน้าในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอลำดวน

Continue Reading

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชกเหนือจัดกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลโชกเหนือ โดยมีนายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอลำดวน และว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน อสม.และประชาชน ร่วมกิจกรรม

Continue Reading

อำเภอลำดวนภายใต้การนำของนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอลำดวน จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ “ยุทธการประกาศสงครามกับยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์”โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ, นายกฯ/สอบต.,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่,อสม และประชาชนชาวอำเภอลำดวนร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่

Continue Reading