ผู้เขียน: lamduanpho

อำเภอลำดวนภายใต้การนำของนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอลำดวน จัดโครงการ “เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์”โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการอำเภอลำดวนร่วมกิจกรรม

Continue Reading