ผู้เขียน: lamduanpho

อำเภอลำดวนภายใต้การนำของนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอลำดวน จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ “ยุทธการประกาศสงครามกับยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์”โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ, นายกฯ/สอบต.,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่,อสม และประชาชนชาวอำเภอลำดวนร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่

Continue Reading

อำเภอลำดวนภายใต้การนำของนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอลำดวน จัดโครงการ “เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์”โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการอำเภอลำดวนร่วมกิจกรรม

Continue Reading